Gångbrygga.

Gångbryggor kan användas på de flesta ställen ex. sand, lera, åkrar, leder eller fuktiga områden som myr, närhet till sjöar och bäckar.
Överallt där det behövs fast underlag. Anpassas i olika variationer och bredd.